Schůzka školního parlamentu

Na dnešní schůzce školního parlamentu seznámila paní zástupkyně žáky s výtěžkem z Jarmarku. Částka bude použita na kino pro žáky. Ti mají do ledna promyslet své návrhy a na příštím parlamentu je vznést.

Poděkování žákům 9. tříd za mikulášské převleky a program do školky a školy.

V prosinci se ruší sběr. Další proběhne v lednu.

V pátek 22. 12. budou vánoční besídky, poté požární poplach.

2. 2. pololetní prázdniny, 5. - 9. 2. jarní prázdniny.

Dotazy: vegetariánská strava - z důvodu místa nelze vařit další stravu zvlášť, přespávání ve škole - dotaz pro vedení, hlášení rozhlasu - eliminace (soutěže na nástěnce, žáci mají odcházet ze školy o přestávce, ne v hodině).