Schůzka školního parlamentu

Na dnešní schůzce školního parlamentu žáci odhlasovali jídelníček pro týden splněných přání.

Paní zástupkyně je seznámila se zákazem používání mobilů dle školního řádu.

Infomovala o plánované Talentmánii, vysvětlila situaci se suplováním a relaxačními zónami.