Schůzka školního parlamentu

Na dnešní schůzce školního parlamentu žáci projednali:

- fronty na obědech, chtěli by týden splněných přání, přetahování hodin na přestávku (apelovat na spolužáky, aby byli nachystaní na hodinu a nebude potřeba přesahovat).

Akce školy na další období:

- zítra Tonda obal, 

- preventivní besedy - rakovina prsu, hasiči, 

- 23. 11. Den tradic - vyrábění na Jarmark, 

- 26. 11. Jarmark.

- žáci 9. tříd - stínování Dakol, Řemeslo má zlaté dno, Co vím a co dovedu

- 1. 12. Mikulášská laťka

5. a 6. 12. Mikuláš - žáci 9. tříd předat do 16.11. seznam žáků, kteří se chtějí zúčastnit,