Schůzka parlamentu

Na dnešní schůzce školního parlamentu se žáci dozvěděli:

- na škole od 3.1. 2017 pracuje speciální pedagog a žáci i rodiče se mohou na něj obracet

- žáci pojedou za odměnu z Jarmarku do kina (30.1. Obr Dobr, Zlatovláska, 2. 2. Anděl páně 2)

- 31.1. bude rozdáno poslední hodinu vysvědčení, vyplní se sebehodnocení

- 3.2. jsou pololetní prázniny

- sběr proběhne 31.1. a 2.2.  - stále se sbírají se i víčka pro Marušku

- část výtěžku ze sběru půjde na tygra, zbytek na odměny pro žáky

- akce: 6.-10. 2 - lyžák, 1. 6. na Den dětí - talentmánie, v únoru bude týden splněných přání - navrhnout za třídu jednu polévku a jedno hlavní jídlo