Schůzka 2. 2. 2016

Na dnešním parlamentu byla probrána témata:

- relaxační zóna pod schody na pavilonu

- dále sbíráme víčka pro Marušku, přišlo poděkování od její maminky

- proběhne projekt o Karlu IV.

- návrh stanovišť na Den dětí

- možnost chodit na dvorek o velké přestávce až bude vhodné počasí

- bude výlet do Vídně?

- v březnu proběhne týden splněných přání - třída může navrhnout jídla