Schůzka 10. 5. 2016

Na dnešní schůzce žákovského parlamentu jsme projednali:

- žáci mohou chodit o velké přestávce ven do atria, zde se mohou projít, posvačit a zrelaxovat

- na školní výlety jako každoročně každé třídě přispěje sdružení rodičů

- 1.6. proběhne Den dětí, budou stanoviště, přijedou skauti, žáci 9. tříd se mohou přihlásit jako dobrovolníci na pomáhání u stanovištích

- na Dnu dětí budou předány Marušce Kučerové nasbíraná víčka, také šek na 3000 Kč z výtěžku z Jarmarku

- poslední sběr v letošním školním roce proběhne 24. 5. od 7:00 a od 15:30, 26. 5. od 7:00

- 18. 5. ve 14:30 proběhne pro veřejnost představení v rámci projektu o Karlu IV.