Sběr v říjnu

V říjnu proběhne sběr papíru a víček v úterý 25. 10. v 7:00.