Prosincový sběr

V prosinci proběhne sběr papíru 20. a 22. 12.