Předání víček a šeku Marušce

1.6. 2016 proběhla celoškolní akce Den dětí. Zapojilo se do ní sdružení rodičů, skauti z Havířova, PČR a pomáhali také žáci 8. a 9. tříd. Pro všechny žáky byla připravena různá stanoviště, hry, kvízy a také sladké odměny.

Přijela se za námi podívat také Maruška Kučerová s maminkou, pro které sbíráme celoročně víčka. Maruška si s dětmi  objela některá stanoviště, přebraly si s maminkou víčka a také obdržely dva šeky.

Jeden šek věnovali všichni žáci školy z výtěžku z jarmarku ve výši 3000 Kč.

Druhým šekem na 3000 Kč obdarovali Marušku žáci redakčního kroužku, kteří tyto peníze utržili v loňském školním roce za prodej svého školního časopisu a rozhodli se tento obnos věnovat právě Marušce.