Poslední schůzka školního parlamentu

Dnes proběhla poslední schůzka školního parlamentu v letošním školním roce. Žákům jsme poděkovali za jejich celoroční práci pro třídu a celou školu, dostali sladké odměny. Informovali jsme o předání víček Marušce Kučerové, které proběhlo 22. 6. V letošním roce jsme nasbírali cca 15 tun papíru a obdrželi za ně kolem 12, 5 tisíce korun, které byly použity na odměny v různých soutěžích a na konci roku také rozděleny do tříd. Žáci hodnotili jako zdařilé akce Talentmanie a sportovní den na Hepu. Dotazovali se na lavičky v atriu - paní zástupkyně informovala, že je zpracován projekt na realizaci venkovní učebny v atriu, kde by měly být i lavičky, bude realizován, jakmile budou sehnány prostředky.

Všem žákům přejeme hezké prázdniny.