Dubnová schůzka školního parlamentu

Na dubnové schůzce školního parlamentu žáci s paní zástupkyní projednali:

- organizaci školní Akademie 10 let spolu - co které dny budou žáci dělat, jaká bude časová organizace,

- týden splněných přání bude realizován v říjnu 2018, na začátku příštího školního roku se rozhodne, jaká jídla,

- organizační změny konce školního roku - opravy na Masarykově škole - zkrácení vyučování - uzavření známek do 8.6., rozdávání vysvědčení 22. 6.

- akce: Akademie 18.-19. 4., 25.4. Den země, dopravní soutěž, 26. 4. Listování, beseda o 1. pomoci, 4.5. výlet do Vídně, 24.5. exkurze do Osvětimi, 28. 5. - 1. 6. výlety, 13.6. focení,

- žáci mohou v případě příznivého počasí chodit o velké přestávce do atria školy.