Adaptační programy pro žáky šestých tříd

5., 6. a 7. září proběhly jako každý školní rok adaptační kurzy pro žáky šestých tříd. Během pětihodinových programů si žáci společně s třídní učitelkou zahráli hry, které jim umožnily se lépe poznat. Po naučení se jmen, popsání svého ideálního školního dne a zjištění, s kým mám co společného, si vytvořili pravidla své nové třídy, zvolili třídní samosprávu a na závěr si napsali navzájem přání do nového školního roku.

Po ostychu a rozpacích některých žáků v novém prostředí se snad podařilo zasít základ nových kolektivů, které spolu budou čtyři roky fungovat a na vztazích průběžně pracovat.

Přeji všem šesťákům, jejich rodičům i učitelům hlavně mnoho zdraví a přátelství, úspěchů
a zážitků s novými kamarády.

PhDr. Jana Lehnerová (školní psycholožka)