1. schůzka školního parlamentu

Dnes o velké přestávce proběhla první schůzka školního parlamentu.

Žáci se dozvěděli o následujících akcích:

- 27. a 29. 9. bude v 7:00 - 8:00 sběr papíru a víček

- odhlasovali si, že víčka se budou sbírat pro Marušku Kučerovou

- 21. 10. pojedou žáci 5. - 9. třídy na preventivní akci Protidrogový vlak do Havířova

- na dotovanou školu v přírodě pojedou žáci 4. a 5. tříd, kteří ještě nejeli, zbylá místa se nabídnou mladším (každý žák smí jet na projektovou ŠvP pouze jednou)

- letos proběhne Den tradic, Jarmark, Den otevřených dveří, Den země a Den dětí.

Žáci navrhovali:

- zařadit další cizí jazyky - formou kroužků - žáci v jednotlivých třídách zjistí zájem a do příštího parlamentu donesou počty o který jazyk, poté se zkusí nakontaktovat osoby, které by kroužek mohly buď bezplatně nebo za úplatu realizovat

- chodit ven o velké přestávce se bude, když nebude mokrá tráva

- chemické látky v chemii se nemohou používat, jelikož to zakazují vyhlášky, dovolené se používat budou

- chtěli by mít v 8. třídě místo vaření pro chlapce dílny - je v řešení do dalších let, již se zpracovává dokumentace dílny.

Žáci byli žádáni o větší důraz na úklid v šatnách.